Liga protiv raka Grada Drniša, Kralja Zvonimira 10; 095 884 7499; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ukoliko i Vi želite pomoći radu Lige obratite nam se preko kontakt podataka koji se nalaze ovdje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Lige protiv raka grada Drniša.

EUROPSKA UNIJAEUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI ♦ EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Javni poziv za iskaz interesa: ZAŽELI - prevencija institucionalizacije - Projekt "Ruka ljubavi II", SF.3.4.11.01.0231

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv "Zaželi – prevencija institucionalizacije". Opći cilj je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Specifični cilj je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Projektom "Ruka ljubavi II", SF.3.4.11.01.0231 ostvarit će se cilj povećanja socijalne uključenosti te će se prevenirati institucionalizacija ranjivih skupina na području Šibensko-kninske županije osiguravanjem dugotrajne skrbi u svakodnevnom životu starijem osobama i osobama s invaliditetom.

Propisano je da se u projekt mogu kao korisnici uključiti dvije kategorije osoba:

 1. osobe starije od 65 godina
 2. odrasle osobe s invaliditetom.

Za pripremu i plan provedbe projektnih aktivnosti te zbog propisanih uvjeta programa Zaželi potrebno je ustanoviti koliko zainteresiranih korisnika, osoba u potrebi ispunjava uvjete natječaja stoga molimo sve zainteresirane osobe s područja Grada Drniša i Općina: Promina, Ružić i Unešić da se prijave na ovaj Poziv ukoliko žele biti korisnici projekta "Ruka ljubavi II".

Za uključenje u projekt svi zainteresirani kandidati/budući korisnici projekta moraju ispunjavati slijedeće propisane uvjete:

1. Osobe starije od 65 godina:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i čiji mjesečni prihodi:
  • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta,
  • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta,
  • za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta,
 • koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Kao dokaz pripadnosti ciljnoj skupini kandidati/ osobe starije od 65 godina uz prijavu su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
 • Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža i
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (osigurava nositelj projekta) i
 • Potvrda/izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent (osigurava nositelj projekta).

Iznos Prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža dostupno na linku https://www.mirovinsko.hr/hr/2024-3313/3313 ("Pregled osnovnih podataka o stanju u sustavu mirovinskog osiguranja", redak "Prosječne starosne mirovine za 40 i više godina" u dijelu tablice bez međunarodnih ugovora).

2. Odrasle osobe s invaliditetom:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i:
  • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja,
  • koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent,
  • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Kao dokaz pripadnosti ciljnoj skupini kandidati/ Odrasle osobe s invaliditetom uz prijavu su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (osigurava nositelj projekta) i
 • Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti i
 • Potvrda/izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da pripadnik ciljne skupine ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, odnosno da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za brigu o njoj (osigurava nositelj projekta).

Molimo sve zainteresirane za uključivanje u projekt kao korisnika, da se jave na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., +385 95 3612 405 ili osobno na adresu: Kralja Zvonimira 10, 22 320 Drniš, kako bi se u razgovoru utvrdilo ispunjava li osoba uvjete za uključivanje u projekt te kako bi se utvrdio broj zainteresiranih korisnika.

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr/esfplus

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. JAVNI POZIV 186 KB PDF
2. OBRAZAC PRIJAVE (DOCX) 153 KB DOCX
3. OBRAZAC PRIJAVE (PDF) 160 KB PDF

Iskreno i od srca se zahvaljujemo svima koji nesebično i s ljubavlju pomažu rad naše udruge! Vaše novčane priloge možete uplatiti na žiro račun broj: HR6124070001100618185 (OTP banka d.d. Hrvatska).